• Erelid Jan Canten overleden

  Wij zijn diep getroffen door het overlijden van ons zeer gewaardeerde Erelid

  JAN CANTEN

  Jan heeft veel voor onze vereniging betekend. Hij had een lange staat van verdienste binnen onze club. In de jaren 80-90 was Jan actief bij de jeugd waar zijn zoon Arno voetbalde. In de periode 2001 – 2006 was Jan penningmeester van onze vereniging. Na deze periode bleef hij als administrateur de leden- en financiële administratie verzorgen tot eind 2022. Hij had dit nog graag langer willen doen maar realiseerde dat zijn afnemende gezondheid hem in de weg stond.

  In 2023 werd hij door de ledenvergadering benoemd tot Erelid (Jan was sinds 2009 Lid van Verdienste). Deze blijk van waardering heeft hij enorm op prijs gesteld.

  Tot het laatste moment kwam hij op zijn scootmobiel naar de Bree-Oost om als trouw supporter de Blauwwitters aan te moedigen.

  Wij zijn dankbaar voor alles wat Jan voor onze vereniging gedaan heeft. Er is een echte Blauwwitter van ons heengegaan.

  We zullen Jan zijn betrokkenheid en aanwezigheid enorm gaan missen en wij wensen zijn kinderen Arno en Natascha en verdere familieleden veel sterkte en steun bij het verwerken van dit grote verlies.

   

  Bestuur, leden en donateurs van de v.v. Scherpenzeel