• NIX 18 is momenteel een landelijke campagne. Het doel van de campagne 'NIX18' richt zich op het ondersteunen, versterken en uitdragen van de sociale norm 'niet drinken en roken tot je 18 bent'. De boodschap is: NIX is de afspraak. Niet roken, niet drinken.

  VV Scherpenzeel wil zich nadrukkelijk verbinden aan deze campagne en heeft over het roken duidelijke afspraken staan. Voor het tegengaan van het gebruik van alcoholhoudende dranken, voor leden en bezoekers onder de 18 jaar, zullen we nog een paar stappen moeten zetten.

  Dit najaar zijn we gestart dit initiatief extra onder de aandacht te brengen. Het organiseren en handhaven van NIX18 is namelijk geen taak van het bestuur of van het barpersoneel alleen, het is een taak van ons allemaal, ouders en volwassenen binnen de vereniging.

  Jongeren en alcohol gebruik is een probleem en er wordt terecht via diverse media geappelleerd aan onze eigen verantwoordelijkheid hier iets tegen te doen. Binnen bijna alle sportverenigingen ??zo ook bij ons- is de mogelijkheid aanwezig om alcoholhoudende drank te drinken, immers de vereniging betekent ook ontspannen en ontmoeten, naast het sportieve of recreatieve.

  VV Scherpenzeel verbindt zich aan de landelijke en lokale campagne om het alcohol gebruik van personen onder de 18 jaar tegen gaan.  Ook binnen VV Scherpenzeel geldt NIX18 en in de kantine gaat het dan om alcohol. Laten wij, als ouders en als volwassen leden, hen helpen NIX18 te handhaven. NIX18 wordt dan niet alleen een logische regel maar wordt ook de handhaving eenvoudig.

  Als elke volwassene er consequent op toe ziet dat we ons aan NIX18 houden, wordt het vanzelf "normaal" als je om een identificatie vraagt en is het niet meer de rol van een enkeling die het aandurft dit te doen binnen een groep jongeren. NIX18 moet een normale regel zijn binnen VV Scherpenzeel.

  NIX18 is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid en zeker ook voor de veiligheid van onze jeugdige leden. Help jij mee ? NIX18 moet de regel zijn!