• De Club van 100

  Veel verenigingen kennen een Club van 100, zo ook de onze. Wat is de Club van 100? 

  De Club van 100 bestaat uit mensen die onze voetbalclub een warm hart toedragen. Via een jaarlijkse gift van € 45,38  per persoon wordt geld bijeengebracht voor zaken die niet uit de normale middelen van de vereniging kunnen worden bekostigd. Voor de invoering van de Euro was het bedrag 100 gulden, vandaar de naam Club van 100. 

  Iedereen (particulier of bedrijf) kan lid worden van de club van 100. Men hoeft niet persé lid te zijn van de voetbalclub. Momenteel kent de Club van 100 ruim 130 leden. De namen van de leden worden vermeld op wandbordjes in onze kantine.

  In het verleden heeft de Club van 100 zaken bekostigd als de geluidsinstallatie in de kantine, het scorebord langs het hoofdveld, het grote TV-scherm in de kantine, gastsprekers op bijzondere avonden en de Club van 100 heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het speelterrein en het pannaveld. 

  De Club van 100 wordt momenteel vertegenwoordigd door John ter Maten en Edwin Blaauwendraat. In goed overleg met het Dagelijks Bestuur van de voetbalclub wordt jaarlijks de besteding van de bijdragen vastgesteld. 

  De bijdragen worden rechtstreeks op de bankrekening van de voetbalvereniging gestort (via automatische incasso) en de gelden worden bewaard door de penningmeester van de voetbalvereniging. 

  Voor al uw vragen, aanmelding en verzoeken tot ondersteuning zijn wij telefonisch bereikbaar op: 033-258 9946  (Edwin Blaauwendraat)  of  06-4125 0388  (John ter Maten).

  Per e-mail kan dit op:
  j.termaten@ziggo.nl (John ter Maten)
  of 
  ewblaauwendraat@ziggo.nl  (Edwin Blaauwendraat)  Namens de Club van 100,

  John ter Maten en Edwin Blaauwendraat